For å bli medlem i Skrautvål Idrettslag klikk her

Klikk på "Ny bruker" øverst til høyre på siden.


Mindreårige under 16 år kan ikke stå som selvstendig enkeltmedlem, men må registreres sammen med en foresatt som faktureres for medlemsskapet.

Vanligvis løses dette ved at hele familien registreres og blir medlemmer, siden medlemsskapet i SIL er så rimelig.

Priser 2019:

  • Enkeltmedlemsskap koster kr. 200/år
  • Familiemedlemsskap koster kr. 400/år

Fakturering skjer årlig, og alle som er registrert som medlem på faktureringstidspunktet blir da fakturert.

Fakturering av medlemsskap er planlagt gjennomført i februar det enkelte år.

Levert av IdrettenOnline