Årsmøte i organisasjonen NM ski nordiske grener 1999

Postet av Martin Sæbu den 22. Jul 2021

Vi vil med dette få innkalle til årsmøte i organisasjonen NM SKI NORDISKE GRENER 1999 HOVEDKOMITE, organisasjonsnummer 881 309 572

Mange vil vel si at dette er litt seint, men dette er formailia for å kunne slette org nummeret knyttet til hovedkomiteen. Dette er en organisasjon som ble opprettet i forbindelse med NM på ski, med eget organisasjonsnummer 29. jan 1997.  Det er på tide å slette denne organisasjonen og det kalles derfor inn til årsmøte med den hensikt.

Tid: Mandag 23. august 2021 kl. 1900

Sted: Valdres skisenter (SIL klubbhus)

 

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: 

 

2) Valg av møteleder og referent, samt  til å undertegne protokoll

Forslag til vedtak:

 

3) Nedlegging/sletting av organisasjonen. 

Saksinformasjon: Dette er en organisasjon som ble opprettet i forbindelse med NM på ski, med eget organisasjonsnummer 29. jan 1997. Hensikten var å arrangerer NM på ski 1999, 

Næringskode var 93.120  Idrettslag og –klubber. Daglig leder/ adm.direktør var Ola N. Døvre. Styrets leder: Ola N Døvre, Nestleder: Martin Sæbu og Styremedlem: Tron Ragnar Strand

Det er ikke avgitt regnskap eller årsmelding siste 10 år.

Forslag til vedtak: All virksomhet knyttet til NM SKI NORDISKE GRENER 1999 HOVEDKOMITE (organisasjonsnummer 881 309 572) legges ned, og styrets leder sørger for at  organisasjonsnummeret slettes i nødvendige registre.

--------

På vegne av styret for NM SKI NORDISKE GRENER 1999 HOVEDKOMITE, organisasjonsnummer 881 309 572

Martin Sæbu

nestleder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.