Skardåstrimmen 2023/2024

Skardåstrimmen 2023/2024  Boka er på plass på Skardåsen. Vi gjør som i fjor, du kan registrere dine turer via appen Telltur, eller du kan skrive deg inn i boka (det er helt i orden om du gjør begge deler).

Sommartrimmen 2023!

Sommartrimmen 2023 er godt i gang. Årets turmål er Trugebakk, Skardåsen, Bilehusknatten, Hovsjøen, Svarthamarknatten og Reinehamaren. Nytt av året er at du kan registrere turane dine via appen telltur.  For å vere

Nyheter

Skardåstrimmen 2022/2023

Boka er på plass på Skardåsen. I år har vi fornyet oss og du kan registrere dine turer via appen Telltur, men du kan også gjøre som før og skrive deg inn i boka (det er helt i orden og gjøre begge deler).

Sommartrimmen 2022!

Sommartrimmen 2022 er i gang. Årets turmål er Osistølen, Trugebakk, Skardåsen, Hovsjøen, Svarthamarknatten og Goaren. Vaksne må ha vore på fem turmål og barn (t.o.m 16 år) må ha vore på t

Nyheter

Skardåstrimmen 2021/2022

Hei,  Da er boka på plass på Skardåsen i ny kasse.  For å være med i trekningen av gavekort må voksne ha besøkt Skardåsen minimum 5 ganger, og barn (t.o.m. ungdomsskole) må ha minimum 3 note

Nyheter

Sommartrimmen 2021

Sommartrimmen 2021 er godt i gang. Årets turmål er Osistølen, Høldalsstølen, Skardåsen, Røssjøhøgde, Fullsennknatten og Goaren.

Skardåstrimmen 2020/21

Vinterferie i Valdres! Minner om Skardåstrimmen 2020/21. Vi trekkjer nokre premiar blant dei som leverer inn eit turskjema der vaksne må ha skrive seg inn med fem turar, og barn (t.o.m. 16 år) må ha gjennomført tre turar. Du finn link til turskjemaet nedanfor. Skjemaet

SOMMARTRIMMEN 2020

Sommartrimmen 2020 er godt gang! Dei seks turmåla er i år Høldalsstølen, Skardåsen, Skørsløo, Røssjøhøgde, Svarthamarknatten og Tapptjedndalen. Under finn du kartutsnitt og ruteskildringar for alle turmåla og turskjemaet i digi

Skardåstrimmen 2019/20

Sjølv om avslutninga av skisesongen vart noko spesiell, har mange registrert turane sine på Skardåsen denne vinteren og. Vi avsluttar no den offisielle Skardåstrimmen. Trimgruppa har fått inn ein god del turskjema allereie og tek gjerne i mot fleire! Har du som vaksen

SOMMARTRIMMEN 2019

Sommartrimmen 2019 er godt i gang! Trimgruppa har kasser med turbøker ute på seks turmål i sommar:Meisdalsstølen (parkering: Valdres Skisenter)Skørsløo (parkering: Valdres Skisenter el. Grytestølane)Skardåsen (parkering: Grøslia)Bjør

SOMMARTRIMMEN 2016

Sommartrimmen 2016 er godt i gang! Trimgruppa har hengt opp kasser med bøker og turskjema på seks ulike turmål denne sommaren òg. Turmåla i år er Bilehus, Skardåsen, Leirin, Valegro, Svarthamarknatten og Reinehamaren. Vil du vera med i trekninga av gåvekort fra Inger Helene G-sport må vaksne ha besø

Trim/fotballavslutning

Det blir avslutning for fotballen i klubbhuset i skisenteret, torsdag 29. oktober kl. 18.30. Vi trekker samtidig sommertrimmen. Velkommen til spillere, foreldre og søsken!

Allidrett

Velkommen til ny høst med allidrett. Allidrett er allsidig leik og aktivitet for de yngste, som ennå ikke har nådd alderen der de er med på annen organisert aktivitet. Allidrett i gymsalen, torsdag kl.17.45 - 18.45. Alle barna født 2005 - 2010 er velkomne! Ta med drikke og gode sko. Britt Helen

Nyheter

Oppmerking av stinettet i Skrautvål

Skrautvål il har sammen med andre lag og foreninger i bygda merka opp att gamle stier, lagt ut klopper i våte parter og satt opp stedsnavn ved mange støler.Stiene er på ingen måte nye, men det er nye skilt, lagt ut klopper over bløte partier og traseene er ryddet for kvist. Skilt viser også navn på

Medlemsavgift, treningsavgifter etc.

Medlemskontigent, skitreningsavgift etc.I samarbeid med SpareBank 1 Regnskapshuset er vi i gang med endring av våre faktureringsrutiner. I løpet av mars 2015 vil det komme faktura både for medlemskontingent og skitreningstreningsavgift. SpareBank 1 Regnskapshuset vil bistå oss med oppfølging og even

Tekstside

Dette er en tekst side hvor du kan legge inn tekst, bilder, video og mye mer og sette opp sider som for eksempel Om Oss, Historie, Vedtekter, etc. Mer om hvordan du lager nye tekst sider og redigerer tekster finner du på hjelpeside, hvor du finner svar på blant annet:


Hvordan redigerer jeg tekst på en tekstside?
Hvordan legger jeg til en ny tekst side?