For å bli medlem i Skrautvål Idrettslag klikk her

Klikk på "Ny bruker" og skriv inn skr..for å søke


Mindreårige under 16 år kan ikke stå som selvstendig enkeltmedlem, men må registreres sammen med en foresatt som faktureres for medlemsskapet.

Vanligvis løses dette ved at hele familien registreres og blir medlemmer, siden medlemsskapet i SIL er så rimelig.

Priser 2022:

  • 0-6 år:       100kr/år
  • 7-69 år:     200kr/år
  • 70-110 år: 100kr/år

Familiemedlemskap: 600 kr/år

Fakturering skjer årlig, og alle som er registrert som medlem på faktureringstidspunktet blir da fakturert.

Fakturering av medlemsskap er planlagt gjennomført i februar det enkelte år.